آیین قدر دانشگاه سمنان-1402

قدردانی از دانشجویان و دانش آموختگان برتر در حوزه پژوهش و فناوری

تحقق شعار توسعه جامع دانش بنیان دانشگاه سمنان

آمار نشریات معتبر دانشگاه سمنان

آیین نجم

لیست مجلات دانشگاه

انتشارات دانشگاه سمنان

آخرین اخبار دانشگاه

ارتقاء رتبه نشریه علمی پژوهشی دانشکده مهندسی عمران در سایمگو

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از ارتقای رتبه نشریه Journal of Rehabilitation in Civil Engineering بر اساس Scimago Journal Rank در سال 2023 خبر داد.

آرشیو